Mer om värnpliktsfrågan

Vad värnpliktsförespråkare tycks ha ”glömt” är att den främsta anledningen till att den avskaffades var att den var i praktiken redan avskaffad. Mot slutet inkallades för full värnplikt bara  drygt en tiondel av männen i de nämnda årsklasserna.

Och nu när försvarsresurserna är lägre och man av feministiska skäl sagt att eventuell värnplikt även ska omfatta kvinnor, så vill man återinföra det? Man tar sig verkligen för pannan.

Så, såvida man inte tänkt mångdubbla försvarsanslagen så lär inte mer än några procent av de yngre faktiskt tvingas till militärt tvångsarbete.  Det hela tycks mer handla om en halvreligiös tro på att vi ”måste ha plikter” och måste få ”social fostran”, även om det i det här fallet alltså enbart av ekonomiska skäl bara lär handla om ett mindre antal som på mer eller mindre godtyckliga grunder väljs ut. Motivet för värnpliktsförespråkare är alltså inte militära, utan själva principen om att tvångsarbete för staten behövs.

Några saker om regeringens senaste skattehöjning

Det har varit en väldigt stor upprördhet från olika företrädare från alliansen på twitter och andra sociala forum angående regeringens plan på höja skatten för höginkomsttagare genom att inte höja gränsen för när man måste betala statlig inkomstskatt som annars skulle ha skett.

Då förändringen är ganska liten är jag inte sådär jätteupprörd över det, även om jag håller med om att det är ett steg i fel riktning. Det kommer knappast ha stora effekter, men effekten på tillväxten kommer bli negativ.

Exakt hur stor effekten blir går inte att säga, inte heller om de ska vi säga ”antidynamiska” effekterna blir så stora att skatteintäkterna sänks eller höjs. Det vi däremot vet är att tillväxten blir lägre och att skatteintäkterna inte kommer öka lika mycket som den ”statiska” (där det antas att beteende inte påverkas) kalkyl regeringen utgår ifrån.

Den viktigaste poängen i sammanhanget är dock att om allianspartierna ville så skulle de ha kunnat stoppa denna enligt de själva så skadliga skattehöjningen. Partierna som säger sig vara emot regeringens budget utgör nämligen en majoritet i Sveriges viktigaste beslutsfattande organ, Riksdagen. Så allt de behöver göra är att sluta att de facto fortsätta följa den Decemberöverenskommelse de ljuger om att de övergivit, och den skadliga skattehöjningen och mycket annan dåliga politik kommer inte längre försvaga Sverige.Vi behöver mindre av tomt prat, och mer av handling för att stoppa regeringens politik.

Men nej, för Anna Kinberg Batra och andra alliansledare är det viktigare att inte Södermalms journalister inte kommer med negativa omdömen om dem än att Sverige slipper politik de själva säger sig vara skadlig.

 

Skatteväxling för en bättre bostadsmarknad

Att, åtminstone gradvis, ta bort räntesubventionerna (”ränteavdragen”) är som man brukar säga på engelska en ”no-brainer”. Det finns absolut ingen anledning för staten att till stor kostnad subventionera skuldsättning och därmed förvärra bostadsbubblan. Och nu när ränteläget är absurt låg är det traditionella argumentet emot, att det skulle ”störa hushållens ekonomi” svagare än någonsin.

Nästan lika självklart är att ta bort eller åtminstone sänka flyttbeskattningen. Även om det finns ett stort behov av ökat byggande så finns också ett stort behov av bättre användande av existerande bostadsbestånd. Och beskattningen av flyttande, främst reavinstbeskattningen men också den så kallade stämpelskatten, bidrar till att inte minst äldre väljer att stanna kvar i bostäder som är för stora för dem.

Så, en rationell reform av bostadsbeskattningen är helt klart att sänka flyttbeskattningen och finansiera det med en sänkning av räntesubventionerna.

Många av de mindre partierna i svensk politik inser det, men dessvärre blockeras det av de två stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som tycks ha fått för sig att sänkta räntesubventioner skulle innebära väljarförluster och sänkt flyttskatt vara för dyrt. De stora partierna brukar anses vara de mest ansvarstagande, men det är de definitivt inte när det gäller bostadsbeskattning.

Varför återinförd värnplikt vore fel

Man kan ha flera negativa synpunkter på den forna alliansregeringen, men de gjorde faktiskt en del positiva saker också. En av dessa var att avskaffa statligt tvångsarbete för svenska militären, eller ”värnplikt” som det formellt kallas.

Dessvärre kan det komma tillbaka. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet (som tragikomiskt, bland annat med tanke på deras syn i denna fråga, nu kallar sig ”Liberalerna”) har klart uttalat sig för det. De övriga riksdagspartierna är lite oklara i frågan .

Sen angående sakfrågan: det finns möjliga situationer där värnplikt kanske kan rättfärdigas, när en demokrati hotas av en totalitär granne med stor armé. Som i fallen med Sydkorea, Taiwan och (fram tills nyligen) Israel.

Sverige är dock verkligen inte ett sådant fall. Ett anfall mot Sverige från något närliggande land framstår som otänkbart, med det möjliga undantaget för Ryssland. Och även det framstår som extremt osannolikt med tanke på för det första att Ryssland nog, i den mån de är intresserade av att anfalla andra, är mer intresserad av Ukraina och andra forna Sovjetrepubliker, och för det andra för att Ryssland skulle lida av svåra konsekvenser om de mot all förmodan gjorde så.

Så jag ser inte något större behov av upprustning.

Men har inte försvarsmakten ett ”personalförsörjningsproblem”? Kanske, även om eventuella behov av stärkt försvarsförmåga bör i första hand täckas av bättre militärteknologi. Irak hade under Gulfkriget 1991 klart fler soldater (värnpliktiga för övrigt, till skillnad från de amerikanska) än den USA-ledda koalitionen, men det blev ändå en promenadseger för de senare pga det teknologiska övertaget.

Och om nu fler soldater behövs, så borde väl Försvarsmakten göra som alla andra arbetsgivare som har svårt att rekrytera tillräckligt många anställda: höja lönen! (eller på annat sätt förbättra arbetsvillkoren). Betalningen till de som tjänstgör i Försvaret ligger nu på så låga nivåer att Migrationsverket hade utvisat dem om de varit arbetskraftsinvandrare

Något militärt behov av värnplikt existerar alltså definitivt inte. Men när det påpekas så brukar vissa värnpliktsförespråkare säga att systemet behövs för ”social fostran”. Jag tycker idén om ”social fostran” är totalt skitsnack, men utöver det, så borde inte sånt ha avklarats i den 12-åriga skolgång barn tvingas till? Vad skulle ett trettonde år av påtvingad närvaro i statens institutioner kunna åstadkomma som inte de tidigare 12 åstadkom?

 

Fel med tiggeriförbud

Efter att tidigare förkastat det Sverigedemokratiska förslaget om tiggeriförbud har nu Socialdemokraterna antydit att de kanske är för det. Deras regeringspartner Miljöpartiet har varit klart tydligare i frågan och sagt att de är emot det.

Vad är då den liberala ståndpunkten i frågan? Givetvis att det kan aldrig vara kriminellt att be andra om hjälp, så ett formellt tiggeriförbud bör förkastas.

Däremot vore det fel att ge skattepengar till tillresta tiggare som F!, MP och V förespråkat. Och dessutom bör inte tillresta tiggare tillåtas att bosätta sig på andras privata mark utan markägarnas tillstånd, något som de facto nu sker. Om nu någon markägare vill tillåta tiggare att bo där så är det dock deras rättighet.

I övrigt kan jag säga att jag ger inte pengar till tiggare, men om andra vill göra det så stör det inte mig, och jag kan faktiskt inte förstå varför folk upprörs över tiggare så länge de bara är tiggare, och inte ägnar sig åt brottslighet eller mottar skattemedel.

Riksbankens vansinne

Under en tid hade Riksbanken en hyfsat vettig politik. Man hade medvetet en högre ränta än vad ”inflationsmålet” motiverade, vilket genererade stor kritik från vänstern. Anledningen var att de ville motverka den ökade skuldsättningsgraden och orsaksrelaterade ökningen i bostadspriser som berodde på den mycket dåliga bostadspolitiken, som hyresreglering, byggreglering, reavinstskatt vid bostadsförsäljning, skattesubvention för bostadsräntor osv

Av okänd anledning valde Riksbanken till slut att kapitulera för vänsterns krav och gjorde en 180-graders omsvängning och sänkte räntan dramatiskt, till och med i nominella termer under noll, och förstås ännu längre under noll i reala termer.

Riksbanken skryter nu med att det inneburit en högkonjunktur. Men närRiksbanken skryter nu med att det inneburit en högkonjunktur. Men när det redan är minusränta under högkonjunktur hur ska de motverka den oundvikliga lågkonjunktur som någon gång kommer att komma?

Som nettolåntagare tjänar jag kortsiktigt på den inflationistiska politiken. Men på längre sikt lär jag och de flesta andra svenskar förlora på den.

Bakgrunden till de ökade sexövergreppen

Den senaste tiden har det varit en del diskussioner om olika former av sexövergrepp på olika festivaler, alltifrån tafsande till våldtäkter. Hur någon kan utföra en fullbordad våldtäkt mitt inne i ett publikhav förstår inte jag.

Men frågan som sällan ställs är varför detta blivit allt vanligare. Ja, polisen har sällan rapporterat signalement eller liknande, men i de få fall de gjort det har de sagt att det handlat om yngre män av invandrarbakgrund, ofta så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”.

Det är dock inte viktigast att fastställa exakt hur många av förövarna är invandrade, troligen finns det en hel del ”pursvenska” också, även om invandrarna nog helt klart är mycket kraftigt överrepresenterade.

Vad som är relevant är att detta uppstått till stor del på grund av det stora överskottet av män i Sverige, särskilt då i de åldrar där de är extra hormonstinna. Något som är ett resultat av den bidragsfinansierade asylinvandringen, då det där finns ett mycket stort överskott av män, särskilt då bland så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” där nästan alla är av manligt kön.

I Kina där det också är ett stort överskott av män (fast där pga könsselektiva aborter) så har många män kidnappat kvinnor för att göra dem till deras fruar. Sådant förekommer som tur var inte i Sverige i nämnvärd omfattning. Men den sexuella frustration som uppstår på grund av mansöverskottet bidrar till att öka den här typen av brott.