Värnplikt är fel

Troligen kommer värnplikten nu återinföras. Regeringen är för, liksom Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och ”Liberalerna”.

Skälet sägs vara att för få vill frivilligt ansluta sig. Men om så är fallet, varför gör inte försvarsmakten som alla andra arbetsgivare vid personalbrist och erbjuda högre lön och/eller bättre arbetsvillkor?

Det finns hur många exempel som helst på militärer som klarar sig utan värnplikt, bland annat då världens mäktigaste militärmakt, så nej det är inte nödvändigt. Det viktigaste i dagens värld är inte antalet soldater utan militärteknologi.

Tydligen ska inte heller alla bli intvingade (det hade förstås kostat för mycket) så det hela ska tydligen baseras på mer eller mindre godtyckliga kriterier.

Alla seriösa ekonomiska studier visar också att även om det minskar den statsfinansiella kostnaden (per soldat alltså, men ökar antalet soldater ökar också den statsfinansiella kostnaden) så ökar den samhällsekonomiska kostnaden då folk ägnar sig åt sysslor de är mindre lämpade åt.

Ja, sen har vi ju det där med att det innebär en grov inskränkning av den personliga friheten.

Så det här förslaget bör skrotas omedelbart.

Trots svag krona, har Sverige nu handelsunderskott

En intressant sak är att trots att kronan ligger på en historiskt mycket svag nivå hade Sverige 2016 för första gången sedan 1990-talet ett underskott i utrikeshandeln med varor.

Handelsunderskott är inte nödvändigtvis något negativt, men i det här fallet är det ett symptom på hur Riksbankens extrema minusräntepolitik skapar en kreditfinansierad obalanser i ekonomin.

Inte Regerngens förtjänst att ekonomn växer

Just nu är tillväxten i Sveriges ekonomi relativt hög. Regeringen och olika vänsterdebattörer hävdar att det är den nuvarande regeringens förtjänst.

Fel. Att ekonomin går bra beror på tre saker:

  1. Den forna alliansregeringens reformer, framförallt då jobbskatteavdragen är fortfarande gällande.
  2. De flesta utländska ekonomier har också börjat återhämta sig, vilket hjälpt svensk export
  3. Och sist, men inte minst, Riksbankens minusränta har ”dopat” konjunkturen. På lång sikt lär denna policy skada oss, men på kort sikt så ökar den tillväxten

DN & läkemedelspriser

DN har tydligen publicerat en ”granskning”  där det sägs att apoteksavregleringen lett till högre priser, något olika socialdemokratiska/vänsterorienterade ledarsidor gjort en stor sak av.

Det finns dock flera problem bakom denna slutsats. För det första, varför skulle avskaffande av detaljhandelsmonopol höja priserna? Ökad konkurrens är ju tvärtom något som tenderar att sänka priserna.

Sen, som DN medger, har läkemedelspriserna generellt och i genomsnitt fallit relativt konsumentprisindex. Vad de fokuserar på är att vissa enstaka läkemedel ökat kraftigt i pris.

Tja, de relativa priserna för olika läkemedel tenderar att ändras, liksom relativpriserna för olika varor och tjänster alltid ändras av olika anledningar. Det innebär inte att avsaknaden av detaljhandelsmonopol skulle ha höjt kostnaderna. Troligen är det som sagt snarare tvärtom.

Vänstern, Israel & invandring

Som ni säkert hört röstade FN:s säkerhetsråd för en resolution som fördömer Israel för att de tillåter judar att flytta till ”Västbanken”, sedan den den avgående Obama, som inte längre behöver bry sig om omval, beslutade sig för att släppa igenom det, och därmed förråda Israel.

Den kommande presidenten Donald Trump har uttryckt motstånd mot det och i en tweet sagt att ”Angående FN, saker och ting kommer bli annorlunda efter 20 januari[då han blir president]”

Det kommer det nog bli. Trump må ha sina brister, men han är pålitligt pro-israelisk. Problemet är dock att USA:s veto bara kan användas för att hindra nya resolutioner, det kan inte användas för att ogiltigförklara redan antagna.

Hursomhelst, det är inget fel med judiska ”bosättningar”. Varför skulle det vara fel att judar flyttar in, utan att ekonomiskt belasta ”palestinierna”? Den invandrings & mångkultursvänliga delen av vänstern bodde verkligen ställas till svars för varför de inte bara är för totalstopp för judisk invandring till ”Västbanken” utan också för etnisk utrensning av existerande judar för att göra området judenrein.

Populism är inte (Nödvändigtvis) negativt

En fascinerande sak med den politiska debatten under senare tid är hur ordet ”populism” kommit att bli ett allmänt skällsord, ofta synonymt med att vara orealistisk.

Men den ursprungliga betydelsen av populism är helt enkelt antietablissemang. Det är inte nödvändigtvis positivt. Många som är antietablissemang är  ännu värre än etablissemanget.

Men det är faktiskt inte heller nödvändigtvis negativt. I många fall är det tvärtom populisterna som står för den realistiska, rationella linjen. Och med tanke på hur arroganta, självgoda och i vissa fall till och med korrupta, medlemmarna av etablissemanget blivit så har jag blivit positiv till populism som fenomen (även om vissa populisters irrationalism gör att jag inte stödjer dem).

Decemberöverenskommelsen är kvar

Nyligen avgick Sara Skyttedal som ordförande för KDU och blev kommunalpolitiker i Linköping. Det hon, förutom att driva en mer realistisk linje i asylpolitiken, är mest känd för är att hon drev igenom ett beslut i KD om att riva upp Decemberöverkommelsen och firade det med champagne.

Nu,missförstå mig inte. jag gillar Skyttedal, hon är faktiskt en av mina favoriter inom KD, och det är inget fel med att dricka champagne, det är väldigt gott. Men gjorde hon det för att fira Decemberöverenskommelsens undergång så misstog hon sig.

För Decemberöverenskommelsen är i högsta grad fortfarande i plats.Den innebar nämligen att det största ”blocket” skulle få igenom sin budget, trots att de inte utgjorde majoritet. De rödgröna har inte majoritet, men får ändå igenom sin budget. Alliansen har möjlighet att stoppa dem, men avstår från att göra det genom att de olika partierna lägger fram separata budgetar, och på så sätt förhindrar att en majoritet stoppar de rödgrönas skadliga förslag. Dvs, de agerar de facto som om Decemberöverenskommelsen fortfarande gäller. Så tyvärr är det inte över