Fel med tiggeriförbud

Efter att tidigare förkastat det Sverigedemokratiska förslaget om tiggeriförbud har nu Socialdemokraterna antydit att de kanske är för det. Deras regeringspartner Miljöpartiet har varit klart tydligare i frågan och sagt att de är emot det.

Vad är då den liberala ståndpunkten i frågan? Givetvis att det kan aldrig vara kriminellt att be andra om hjälp, så ett formellt tiggeriförbud bör förkastas.

Däremot vore det fel att ge skattepengar till tillresta tiggare som F!, MP och V förespråkat. Och dessutom bör inte tillresta tiggare tillåtas att bosätta sig på andras privata mark utan markägarnas tillstånd, något som de facto nu sker. Om nu någon markägare vill tillåta tiggare att bo där så är det dock deras rättighet.

I övrigt kan jag säga att jag ger inte pengar till tiggare, men om andra vill göra det så stör det inte mig, och jag kan faktiskt inte förstå varför folk upprörs över tiggare så länge de bara är tiggare, och inte ägnar sig åt brottslighet eller mottar skattemedel.

Riksbankens vansinne

Under en tid hade Riksbanken en hyfsat vettig politik. Man hade medvetet en högre ränta än vad ”inflationsmålet” motiverade, vilket genererade stor kritik från vänstern. Anledningen var att de ville motverka den ökade skuldsättningsgraden och orsaksrelaterade ökningen i bostadspriser som berodde på den mycket dåliga bostadspolitiken, som hyresreglering, byggreglering, reavinstskatt vid bostadsförsäljning, skattesubvention för bostadsräntor osv

Av okänd anledning valde Riksbanken till slut att kapitulera för vänsterns krav och gjorde en 180-graders omsvängning och sänkte räntan dramatiskt, till och med i nominella termer under noll, och förstås ännu längre under noll i reala termer.

Riksbanken skryter nu med att det inneburit en högkonjunktur. Men närRiksbanken skryter nu med att det inneburit en högkonjunktur. Men när det redan är minusränta under högkonjunktur hur ska de motverka den oundvikliga lågkonjunktur som någon gång kommer att komma?

Som nettolåntagare tjänar jag kortsiktigt på den inflationistiska politiken. Men på längre sikt lär jag och de flesta andra svenskar förlora på den.

Bakgrunden till de ökade sexövergreppen

Den senaste tiden har det varit en del diskussioner om olika former av sexövergrepp på olika festivaler, alltifrån tafsande till våldtäkter. Hur någon kan utföra en fullbordad våldtäkt mitt inne i ett publikhav förstår inte jag.

Men frågan som sällan ställs är varför detta blivit allt vanligare. Ja, polisen har sällan rapporterat signalement eller liknande, men i de få fall de gjort det har de sagt att det handlat om yngre män av invandrarbakgrund, ofta så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”.

Det är dock inte viktigast att fastställa exakt hur många av förövarna är invandrade, troligen finns det en hel del ”pursvenska” också, även om invandrarna nog helt klart är mycket kraftigt överrepresenterade.

Vad som är relevant är att detta uppstått till stor del på grund av det stora överskottet av män i Sverige, särskilt då i de åldrar där de är extra hormonstinna. Något som är ett resultat av den bidragsfinansierade asylinvandringen, då det där finns ett mycket stort överskott av män, särskilt då bland så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” där nästan alla är av manligt kön.

I Kina där det också är ett stort överskott av män (fast där pga könsselektiva aborter) så har många män kidnappat kvinnor för att göra dem till deras fruar. Sådant förekommer som tur var inte i Sverige i nämnvärd omfattning. Men den sexuella frustration som uppstår på grund av mansöverskottet bidrar till att öka den här typen av brott.

Kd borde gå ihop med M

Många opinionsundersökningar har publicerats under senare tid. Resultaten är något olika och bör bland annat därför tas med minst en nypa salt. Vad de flesta indikerar är dock dels att Socialdemokraterna och Moderaterna är ungefär lika stora och att de traditionella blocken är ungefär lika stora, även om alliansen vanligen är något större.

Vad dock nästan alla kommit fram till är att Kristdemokraterna nu ligger under 4%-spärren. Om de skulle åka ut vore det väldigt negativt för alliansen då det skulle innebära sisådär 3 procentenheter i bortkastade röster.

Det som borde göras är därför att avskaffa Kristdemokraterna som ett eget parti, och fusionera det med Moderaterna.

Kristdemokraterna bildades en gång i tiden (på den tiden kallade de sig Kristen Demokratisk Samling (KDS)) som ett kristet teokratiskt parti. Med den sekularisering som skett i Sverige finns det dock ingen grund för att ett sådant parti ska kunna få ett nämnvärt inflytande. Vilket är varför Kristdemokraterna slutat förespråka saker som morgonbön i skolan och till och med accepterar dagens abortlagstiftning och att homosexuella får gifta sig med varandra.

De sakpolitiska och även ideologiska skillnaderna mellan dagens KD och dagens M är av den anledningen försumbara, det handlar egentligen bara om små detaljer i enstaka frågor, skillnader som inte är större än mellan olika fraktioner inom M-eller KD.

Så kristdemokrater, inse att ert parti är slut som separat enhet, och främja alliansen genom att gå ihop med Moderaterna.

2 saker om Brexit

Det finns mycket att säga om Brexit.

Det första är att det troligen nog är bra för Storbritannien, men desto sämre för Sverige och resten av EU. Exakt vad som kommer att hända är oklart då något avtal inte finns, och det lär dröja ett tag.

Personligen tycker jag att principen för ett avtal borde vara enkla: Inga restriktioner för handel.

OK, det finns kanske en del komplicerade tekniska frågor om hur varor och tjänster bör regleras, men där är förutom att regleringarna för övrigt bör vara så få som möjligt, principen att när brittiska varor och tjänster kommer till EU bör de regleras enligt EU-regler och när EU-varor och tjänster kommer till Storbritannien bör brittiska regler gälla.

Se hur snabbt jag kommer fram till ett handelsavtal. Men så enkelt vill förstås inte politiker och byråkrater att det ska vara för då skulle de förlora sina högavlönade jobb.

Jag ser sen hur flera ledande politiker, inklusive svenska socialdemokratiska regeringsföreträdare talar om hur britterna måste straffas på ett sätt som ej specificeras uttryckligen men antyds innebära handelshinder, för de ska inte tro att de bara kan ta ”russinen ur kakan”, en attityd som delvis kanske motiveras av bitterhet och delvis av en vilja att avskräcka fler länder, som Nederländerna och Frankrike, från att göra som britterna.

Lyckligtvis är det inte så sannolikt att det faktiskt blir så då övriga EU:s ekonomi skulle skadas svårt av det och det har de inte råd med nu..

Frågan som det där med att ta ”russinen ur kakan” väcker är dock att om det är gynnsamt, varför överhuvudtaget ha en kaka då? Borde vi då inte avstå från att göra kakor med russin och äta russinen direkt, eller för att överföra det från analogins nivå, borde vi inte skippa EU utöver avlägsnandet av olika hinder för handel?

Det borde vi förstås. Och byråkraternas och politikernas resonerande har oavsiktligt medgett så.

Vänsterns hyckleri om ”utnyttja tragedier”

Som ni nog alla hört så har en islamistisk terrorist mördat 50 homosexuella och skadat ungefär lika många i en bar för homosexuella i Orlando, Florida. Det finns mycket att säga om det terrordådet, och jag kommer nog återkomma till det senare.

Idag vill jag dock fokusera på det enastående hyckleri som vänstern (inklusive DN som efter ”agendasättande” Wolodarskis övertagande ingår där) uppvisat i frågan när reaktionerna på dådet analyserats.

Republikanernas presidentkandidat Donald Trump har som de säger det försökt ”utnyttja tragedin” för att främja sin kandidatur och sitt förslag om att stoppa muslimer från att komma in i USA. Något de menar är okänsligt och cyniskt.

Men sen i nästa andetag så börjar samma personer tala om hur det här visar behovet av strängare vapenlagar i USA. Med andra ord, de utnyttjar tragedin för att främja sin agenda när det gäller vapenlagstiftning. De formligen stinker av hyckleri…

Det är för övrigt faktiskt inget fel i sig med att använda aktuella händelser, inklusive även tragedier som detta terrordåd, för att argumentera för åtgärder som minskar risken för att det händer igen (eventuellt är dessa åtgärder inte värda eventuella nackdelar som de innebär men det är en diskussion för varje åtgärd). Däremot är det fel att klandra andra för att göra det, och sen göra samma sak själv.

Nej, det är inget fel med vinster i skolan

Expressens ledarsida har under senare tid varit rätt så bra. Av de 4 största tidningarna är det nog bara Svenska Dagbladets som varit bättre (DN:s och framförallt Aftonbladets har däremot varit riktigt dåliga).

När det gäller frågan om vinstdrivande skolor driver man dock en Sjöstedtlinje . I den senaste ledaren i ämnet blir de närmast filosofiska i frågan och försöker argumentera för varför det skulle vara principiellt fel. Att de blir filosofiska är intressant och på sätt och vis välkommet, men deras argument håller inte.

Deras främsta argument är att då alla ickeanarkister tycker att staten ska ha ett ”våldsmonopol” (eller som jag diskuterar nedan snarare ett monopol när det gäller att bestämma när våld är legitimt) så bör även skolan undantas från marknaden eftersom det sägs vara ”myndighetsutövning”.

Om vi ska ta det hela från början: Det finns starka skäl för att inte skapa konkurrens om ”nattväktar”-funktionerna, eller ”våldsmonopolet” till privata sektorn. För konkurrens i våld är detsamma som krig. I Syrien, och andra länder med inbördeskrig, så konkurrerar olika grupper om vem som är bäst på våld. I Syriens fall konkurrerar Assadregimen, stödd av Hizbollah, Iran och Ryssland, med kurdiska grupper samt med Islamiska Staten, al-Qaida ( vars syriska gren kallas ”Nusrafronten”) och diverse andra rebellgrupper av varierande grad av sunni-islamism, de senare understödda av exempelvis Saudiarabien och Turkiet. Konkurrens när det gäller våldsutövande är en förfärlig idé då det innebär krig.

Viss våldsutövning kan och bör ändå legitimt utföras privat, som när privatpersoner utövar självförsvar när de attackeras och när vinstdrivande väktarbolag erbjuder personer och organisationer skydd. Men såvida man inte vill ha inbördeskrig av syriskt slag kan det bara finnas en aktör som har den yttersta makten att avgöra när det är legitimt att använda våld.

Skolan är inte på något sätt jämförbart med det. Konkurrens mellan skolor innebär inte att de skjuter eller bombar varandra, det innebär att de försöker erbjuda bättre och/eller billigare alternativ, precis som i alla andra fredliga aktiviteter.

Expressen menar att skolan också har en särställning eftersom det handlar om ”myndighetsutövning” i form av skolplikt och betygssättning.  Det första är för det första inte legitimt och för det andra så hade det varit irrelevant även om det varit legitimt. Det finns inget i skolpliktens natur som handlar om eventuellt kassaflöde till och från de som organiserar skolan. Och betygssättning? Vad sjutton har det med saken att göra. Oavsett om skolan är kommunal, ideellt driven eller vinstdrivande så är det lärarna i klassrummet som sätter betygen.